SKU 13192
Shipping Weight 2.0000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 0.150m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.006750000m3