SKU 12797
Barcode # 0710535034233
Shipping Weight 1.4000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.008000000m3