500ml/46%

Cask no. RD21 

Ex-Pinot Noir Cask

SKU 6536
Brand Old Kempton
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m