SKU 12992
Barcode # 4904230054160
Brand Nikka
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.006750000m3