SKU 12411
Barcode # 5060044483615
Brand Arran
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.001920000m3