SKU 2825
Barcode # 5000281016344
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Unit Of Measure Unit