SKU 12383
Barcode # 9340458009257
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.060m
Shipping Height 0.250m
Shipping Length 0.060m
Shipping Cubic 0.000900000m3