SKU 12475
Barcode # 5000299613252
Brand Miltonduff
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.001920000m3