SKU 12372
Barcode # 9369998149377
Shipping Weight 1.4000kg
Shipping Width 0.080m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.080m
Shipping Cubic 0.001920000m3