SKU 6159
Barcode # 610854002909
Shipping Weight 3.0000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.018000000m3