SKU 5852_700ml
Barcode # 5018481100213
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.300m
Shipping Length 0.150m