SKU 13406
Barcode # 0790490389272
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.150m
Shipping Height 0.150m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.003375000m3