SKU 13766
Barcode # 7503023613262
Shipping Weight 1.5000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 0.310m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.027900000m3