SKU 12913
Shipping Weight 1.4000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.003000000m3