SKU 12645
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.100m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.001000000m3