SKU 7346
Shipping Weight 2.0000kg
Shipping Width 0.300m
Shipping Height 3.300m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.297000000m3