SKU 12081
Brand Casa de Vinos
Shipping Weight 2.0000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.004000000m3